Termeni & Conditii

TERMENI ȘI CONDIŢII

FABRICA DE CULTURA SRL

Ultima actualizare la data de 01.11.21

INTRODUCERE 

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web https://quantumindsnlp.ro (în continuare „ Site-ul”/ „Site-ul web”) şi plasarea de comenzi de produse prin intermediul acestuia. 

Vă rugăm să citiţi Termenii și Condițiile, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate înainte de a utiliza Site-ul web si de a plasa comenzi prin intermediul acestuia. 

Prin accesarea și utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu și vă asumați angajamentul de a respecta Termenii și Condițiile şi Politicile privind protecţia datelor. 

CINE SUNTEM NOI

S.C. FABRICA DE CULTURA S.R.L. este o companie care oferă servicii de consultanță în domeniul programării neuro-lingvistice. Mai multe detalii găsești aici: https://anamariamarocico.com/about-us/

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

3.1.FABRICA DE CULTURA S.R.L. este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului Site-ului FABRICA DE CULTURA S.R.L., inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

3.2.Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al FABRICA DE CULTURA S.R.L.. Prin urmare, vizitatorii Site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest Site.

UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB 

4.1. Prin utilizarea acestui Site web şi/sau plasarea oricărei comenzi de produse prin intermediul acestuia, vă obligaţi: 

Să nu efectuaţi nicio comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de comandă, avem dreptul să anulăm comanda şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente. 

Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm comanda dumneavoastră. 

Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului web, declaraţi că aveţi peste 18 ani şi că aveţi capacitatea legală de a încheia contracte ferme. 

OBIECTUL SERVICIILOR PRESTATE

 

5.2.Preţul total plătit pentru Beneficiar  este 

 

Tip serviciu

Pret/TOTAL

Discount

Pret % ora

Nr ore/zile

Pret total

Program Online de Coaching-6 saptamani

€ 1200

10% Plată Integrală 

€60 

18ORE/6săptămâni 

€ 1080.

Program Online de Coaching-6 săptămâni

€1200

0% plată săptămânală

 

18 ore/6săptămâni

€ 1200

DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII PRESTĂRILOR DE SERVICII

6.1.Evenimentul se va desfășura pe o durata de 6 săptămâni/ o zi săptămânal/3 ore , total 18 ore, între datele convenite de comun acord de către părți.

6.2. Evenimentul se va desfășura exclusiv online pe platforma Zoom.

PLASAREA UNEI COMENZI

7.1. Clientul/Cumpărătorul poate cumpăra produse de pe Site-ul https://quantumindsnlp.ro/cursuri/ prin oricare dintre următoarele modalități: 

crearea unui cont pe Site prin adăugarea în coșul de cumpărături a bunului și completarea formularului de comandă disponibil pe website;

fără obligația de înregistrare sau autentificare pe site prin adăugarea în coșul de cumpărături a bunului și completarea formularului de comandă disponibil pe website;

7.2. Pentru orice comandă plasată, cumpărătorul va primi pe emailul transmis la crearea contului sau la momentul lansării comenzii, un email de confirmare a comenzii. 

PREŢ ŞI PLATĂ 

8.1.Taxa participării se face: prin /OP/online sau integral, sau rate săptămânale :

în tranșe săptămânale în valoare de 200 Euro, plătite înainte de fiecare sesiune până la achitarea integrală a programului online de coaching

integral la începutul programului online de coaching.( beneficiezi de un discount de 10% din suma totală a programului la plata integrală)

8.2.Pentru a fi acceptată participarea la programul online de coaching , cel puțin prima sesiune  din suma menționată la paragraful 5.2. se va achita cel târziu înainte cu o zi de începerea evenimentului;

8.3.Plata se face în contul RON/EURO la banca Beneficiarului : Cont IBAN: RO08BTRLEURCRT0436256501(EUR) deschis la Banca Transilvania Târgu Mureș, sau CONT IBAN: RO90CARP027301379622RO01 deschis la Banca Patria Bank.

8.4. Prețurile afișate pe website nu includ TVA.

8.5.Furnizorul nostru de plăți este Netopia Payments, a căror politici Beneficiarul se obligă să le consulte: https://netopia-payments.com/termeni-si-conditii-generale .

OFERTE SPECIALE, PROMOȚII, CONCURSURI

9.1.FABRICA DE CULTURA S.R.L. stabileşte propriile regulamente ale promoţiilor şi a concursurilor pe care le organizează, în conformitate cu  legislaţia în vigoare. Aceste regulamente vor fi  aduse la cunoştinta eventualilor participanţi prin intermediul site-ului, prin retelele de socializare sau prin orice mijloace se consideră necesare de către organizator.

9.2.Vor beneficia de promotii doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afişate pe site. Promoţiile şi preţurile promoţionale se aplică numai comenzilor care sunt înregistrate pe site în intervalul de timp în care promoţia este validă şi în limita stocului disponibil.

9.3.FABRICA DE CULTURA S.R.L. nu garantează disponibilitatea pe stoc a tuturor produselor pentru promoţie și o poate întrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă.

9.4.FABRICA DE CULTURA S.R.L. poate răsplăti ocazional clienții fideli prin discounturi, bonusuri, vouchere cadou sau produse.

RESPONSABILITĂŢILE FURNIZORULUI

FURNIZORUL își asumă următoarele responsabilități :

2.1.să pună la dispoziția Beneficiarului serviciile conform Planului agreat împreună cu Beneficiarul;

2.2.să fie pe deplin responsabil pentru executarea serviciilor în conformitate cu solicitările Beneficiarului;

2.3.să răspundă pentru neexecutarea la timp a obligațiilor ce îi revin;

2.4. să răspundă cu promptitudine și profesionalism tuturor solicitărilor Beneficiarului, astfel încât să realizeze serviciile prevăzute în contract la cele mai înalte standarde;

2.5. să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor referitoare la Beneficiar sau la clienții acestuia, care prin natura serviciilor prestate ajung în posesia sa și să facă demersurile necesare pentru ca acestea să nu fie divulgate unor terțe părți;

2.6. se obligă să presteze serviciile în termenele, la standardele şi/sau performanțele prezentate;

2.7.se obligă să presteze serviciile în conformitate cu solicitările/nevoile beneficiarului și să depună toate eforturile necesare pentru rezolvarea problemelor și aspectelor împărtășite de beneficiar.

2.8. Furnizorului îi este interzisă cesionarea drepturilor și obligațiilor ce ii revin conform prezentului contract.

2.9.Să prelucreze datele cu caracter personal cu respectarea cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

2.10.Pune la dispoziţie sala pentru seminar/curs, sonorizare, proiecție video, manuale, materiale, precum și ajutoare (asistenți pentru coaching și supraveghere) în scopul bunei desfășurări al evenimentului, atunci când se stabilește în mod specific aceasta.

RESPONSABILITĂŢILE BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL are obligaţia :

3.1.De a plăti suma prevăzută mai sus conform clauzelor prezentului contract.

3.2.Să comunice în scris Prestatorului solicitările sale privind Serviciile;

3.3.De a furniza prestatorului toate informațiile solicitate de către prestator în scopul realizării obiectului contractului.

3.4.Să contribuie în mod activ la realizarea planului de coaching, inclusiv să împărtășească cu coach-ul toate aspectele asupra cărora are nevoie de asistență.

3.5.Să îndeplinească sarcinile desemnate de Coach/Trainer pentru a fi îndeplinite.

3.6.Să îl informeze în timp util pe Prestator cu privire la orice fapte sau evenimente care ar putea influența realizarea în bune condiții a Serviciilor, și să acționeze împreună cu Prestatorul pentru identificarea soluțiilor necesare bunei desfășurări a executării Contractului. 

Intră sub incidența prezentului articol, cu titlu exemplificativ și nu limitativ, schimbările de program.  

În cazul în care respectivele evenimente ar putea antrena costuri sau eforturi suplimentare pentru Prestator, acesta poate să le factureze, iar Beneficiarul se obligă să le plătească, fără a se putea depăși tarifele unitare practicate de Prestator la momentul respectiv; 

RĂSPUNDERE 

10.1.Prin crearea și utilizarea contului, Clientul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru păstrarea confidențialității datelor de cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării contului. În măsura permisă de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.

10.2.FABRICA DE CULTURA S.R.L. nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care Clientul/Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către FABRICA DE CULTURA S.R.L. a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii.

10.3. Prin acceptarea acestor termeni și condiții, BENEFICIARUL declară că:

A înțeles că informațiile conținute și prezentate în aceste sesiuni de coaching sunt utile în crearea de schimbări personale rapide și de durată. 

Își manifestă acordul de a folosi aceste informații numai în scopul îmbunătățirii de sine.   

Declară pe proprie răspundere că nu voi folosi tehnicile Time Line Therapy™ în lucrul cu ceilalți decât dacă sunt certificat ca Practician sau Master Practician Time Line Therapy™. Eficiența acestor tehnici necesită competență adecvată, atenție, integritate și respect din partea tuturor celor implicați în practica lor. 

Declară că participarea mea la aceste sesiuni de coaching are loc conform propriei voințe și își asumă complet responsabilitatea pentru binele persoanei sale. 

Declară în continuare că este o persoană  sănătoasă și este aptă fizic și psihic să participe. Nu cunoaște niciun motiv, nici nu a fost informată de către vreun medic psiholog sau psihiatru că  aceste sesiuni de consiliere îmi pot aduce vreun prejudiciu.   

Este de acord să exonerez SC Fabrica de Cultură SRL, reprezentanții și angajații pentru rezultatele oricărei părți de formare la care am participat în mod voluntar. Dacă  acest lucru nu reflectă  cu exactitate situația persoanei sale, este de acord să anunț unul dintre reprezentanții SC Fabrica de Cultură SRL înainte de a începe sesiunile de coaching individual. 

A înțeles că, deși această formare poate adresa aspecte emoționale, aceasta nu este destinată  să ofere suport terapeutic sau să substituie consiliere sau psihoterapie în curs de desfășurare și că  orice probleme nerezolvate care ar putea ieși la suprafață și care ar putea necesita consiliere, vor fi responsabilitatea și investiția mea financiară. 

Înțelege că responsabilitatea rezultatelor îi aparține pe deplin. 

Înțelege și este de acord că orice material înregistrat sau scris inclus ca parte a acestei instruiri este protejat de legile mărcilor comerciale  şi a drepturilor de copyright  și nu pot fi folosite fără a obţine acordul prealabil scris al părţilor implicate. 

10.3.10.Ca participant este de acord să nu înregistez aceste sesiuni sau orice parte a acestora.

10.3.11.În cazul în care orice acțiune în justiție, inclusiv arbitraj sau o acțiune pentru ameliorarea declarativă este adusă să pună în aplicare acest acord, SC Fabrica de Cultură SRL va avea dreptul la onorariile avocaților care pot fi stabilite de către arbitri sau instanța de judecată în aceeași acțiune sau într‐o acțiune separată care a adus acest scop.

EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ 

11.1.Forţa majoră va fi constatată de o autoritate competentă.

11.2.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acestora. 

11.3.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica cealaltă parte, imediat şi în mod complet și este responsabilă de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor cauzate de aceasta.

DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEŞTI TERMENI 

12.1. FABRICA DE CULTURA S.R.L. are dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional și discreționar. 

12.2. BENEFICIARUL are responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul vizitării Site-ului web, respectiv al plasării unei comenzi prin intermediul acestuia.

12.3.Dacă Beneficiarul nu se poate prezenta la programul asupra căruia s-a căzut de acord, va putea participa la oricare program de aceeași clasă cu o durată de 6 săptămâni/ online care se va ține în decursul următorilor 6 luni de la data completării acestui contract.

12.4.În cazuri excepționale, pe baza unei cereri de stornare semnată de cursant, se va restitui suma plătită minus 35%, adică 65% din suma plătită, diferența reprezentând impozitele legale, materialele și sumele avansate de S.C. Fabricadecultura S.R.L. pe suma încasată inițial de la BENEFICIAR.

REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere în scris rezilierea contractului şi de a pretinde rambursarea sumelor plătite, mai puțin comisioanele bancare și cheltuieli aferente acestor plăți menționate în paragraful 13.4.

13.2.Rambursarea se face în contul bancar menționat de BENFICIAR în cererea de reziliere a contractului.

LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA 

14.1.Utilizarea Site-ului nostru web şi Contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislaţia romană. 

14.2.Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste Contracte se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul FABRICA DE CULTURA S.R.L. are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în domeniul protecției datelor.

Pentru a cunoaște mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookies (hyperlink).

De asemenea pentru orice solicitări sau nelămuriri privind protecția datelor vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office@quantumindsnlp.ro